Historia

Järvitoimintakeskus Höytiäisen Helmi on tullut laajemmallakin alueella tunnetuksi kunnan omistamasta Varparannan leirikeskuksesta, joka tarjoaa mahtavat puitteet erilaisten yhteisöjen kokoontumiselle ja juhlien järjestämiselle aivan Höytiäisen rannalla Kontiolahden kirkonkylän kupeessa.

Kylälle historiallisesti, toiminnallisesti ja ympäristön kannalta arvokkaan alueen myyntiaikeet sai liikkeelle koko kunnan alueelta suuren joukon ihmisiä, jotka puolustivat leirikeskuksen säilyttämistä yleisöosastokirjoituksin, osallistumalla keskustelutilaisuuksiin kylällä ja neuvotteluihin kunnan kanssa ja keräämällä lähes 500 nimeä myyntiä vastustavaan kuntalaisaloitteeseen. Kuntalaisaloitteen kävivät luovuttamassa kunnanvaltuustolle aktiiviset kyläläiset ja aloitteen käsittelyn seurauksena valtuusto keskeytti hallituksen aikoman leirikeskuksen myymisen.

Kyläyhdistys vuokrasi leirikeskuksen kokeilumielessä kesällä 2015 ja leirikeskustiimi jatkoi syksyllä 2015 ja talvella 2016 neuvotteluja kunnan kanssa leirikeskuksen vuokrasopimuksen kohtuullisista ehdoista. Leirikeskuksen toiminnasta vastaamaan perustettiin keväällä 2016 uusi yleishyödyllinen yhdistys; Järvitoimintakeskus Höytiäisen Helmi ry, joka vuokrasi leirikeskuksen kunnalta ja jatkaa alueen kehittämistä talkoovoimin Höytiäisen Helmenä.

Perinteillä on myös oma arvonsa osana toimintaamme ja tapahtumat rakentuvatkin Höytiäisen vaiherikkaan aluehistorian ympärille. Rannat ja ympäristö ovat olleet edellisten ja meidän sukupolvemme jokapäiväiseen elämään ammentava voima, eikä sitä voi mitata rahassa.

Yhdistys​

Höytiäisen Helmen ovet ovat olleet avoimena kaikille toiminnasta tai alueesta kiinnostuneille. Jäseniä yhdistyksellä on 12/2021, 178 henkilöä + 7 alle 15 vuotiasta perhejäsentä. Jäsenet ovat ympäri maakuntaa ja jopa Mäntsälästä ja Espoosta.

Höytiäisen Helmi -yhdistyksen toiminnan tavoitteena on järvitoimintakeskuksen säilyttäminen ja kehittäminen yhdistysten, yhteisöjen ja yksityishenkilöiden kokoontumispaikkana sekä alueen avoimen virkistyskäytön lisääminen. Yhdistys tukee yhteisöllisistä toimintaa ja elävöittää sitä yhdessä tekemisen ja yhteenkuuluvuuden tunteen kautta.

Yhdistyksen toiminnan painopisteinä ovat varsinainen toiminta sekä vuokraus ja hanketoiminta.

Yhdistyksen varsinaiseen toimintaan liittyvät vahvasti jäsenistöstä huolehtiminen, yhteistyö ja verkostoituminen sekä hallitustyöskentely, viestintä ja tiedottaminen.  Jäsenmaksun maksaneet jäsenillä on käytössään Helmen jäsen- ja yritysedut. Yhteistyö ja verkostoituminen pitää sisällään tapahtumien järjestämistä yhdessä alueen toimijoiden kanssa, osallistuminen yhdistysfoorumille ja järjestettäviin yhdistysiltoihin. Lisäksi kylien yhteisten tapahtumien järjestelyissä ja yhdistysten kokoustoimintaan Helmi tarjoaa tilat maksutta. Yhteistyö on saumatonta Kontiolahden kunnan, Joensuun seudun Leaderin,  Varparannan koulun /vanhempainyhdistyksen sekä muiden yrityksien ja yhteisöjen kanssa.

Helmen vuokraustoiminnan tavoitteena ovat kiinteistön huolto ja käyttökulujen, kunnan perimän vuokran sekä hankkeiden omarahoitusosuuksien ja yllättävien menojen kattaminen.

Hanketoiminnan tavoitteena on hankkeiden toteutus hankesuunnitelman mukaisesti.

Yhdistyksen puuhahenkilöt eivät saa palkkaa vaan toiminta tapahtuu vapaaehtoisuuteen perustuvaan talkootoimintaan.

Liity jäseneksi

Jäsenenä olet mukana kehittämässä ja ylläpitämässä Höytiäisen Helmen toimintaa.
Olet lämpimästi tervetullut osallistumaan Höytiäisen Helmen toimintaan!

Höytiäisen Helmen jäsenmaksu:

  • henkilöjäsen 20 euroa
  • koko perhe 35 euroa
  • kannattaja- ja yhdistysjäseniltä vähintään 50 euroa

Maksamalla jäsenmaksusi saat käyttöösi Helmen jäsenedut.
​Lisätietoja Anne Romppanen puh. 050 4989876

Jäsenmaksun voi maksaa tilille

Järvitoimintakeskus Höytiäisen Helmi
FI83 4600 0010 7342 14

Kirjoita viestikenttään yhteystietosi.